สบน.เผย​พันธบัตรรุ่น “ส่งความสุข” ขายหมดแล้วทั้งจำนวน 3 หมื่นล้าน

สบน.เผย​พันธบัตรรุ่น “ส่งความสุข” ขายหมดแล้วทั้งจำนวน 3  หมื่นล้าน

สบน.เผย​ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ส่งความสุข” เปิดขายผ่าน​ 4 แบงก์ใหญ่ สามารถจำหน่ายได้ครบทั้งจำนวน​ 3 หมื่นล้านบาทแล้ว

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” วงเงิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินแล้ว โดยในครั้งนี้มีการลงทุนผ่าน Internet และ Mobile Banking เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดและวิถีการทำธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน

สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจเริ่มลงทุนตั้งแต่ต้นปีกับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” และขอบคุณธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์