ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.212 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.014 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.212 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.014 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (17 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.212 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (14 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.198 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.014 บาท/ดอลลาร์)