ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4561 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0034 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4561 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0034 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (14 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.4561 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (13 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.4527 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0034 บาท/ยูโร)