ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.198 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.040 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.198 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.040 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (14 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.198 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (13 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.238 บาท/ดอลลาร์  (แข็งค่า 0.040 บาท/ดอลลาร์)