คลังยันไม่ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลังยันไม่ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลังยืนยันไม่พิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ ชี้เป็นภาระการคลังที่ต้องหารายได้ชดเชยท้องถิ่น​ หลังปรับลดมาเป็นเวลา​ 2 ปีแล้ว​

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะไม่พิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้ หลังจากที่ได้ปรับลดภาษีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว​ เนื่องจาก​ การลดภาษีดังกล่าวถือเป็นภาระทางการคลัง

 

เขากล่าวว่า การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90 % นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 ทำให้รัฐบาลเสียรายได้ปีละประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่สูง ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงเสนอว่า จะไม่มีการลดภาษีดังกล่าวอีก  และให้กลับไปใช้อัตราตามกฎหมาย

 

เขากล่าวว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ และถือเป็นรายได้ของท้องถิ่น ที่นำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเมื่อรัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ทำให้กระทรวงการคลัง ต้องหาเงินมาชดเชยรายได้ของท้องถิ่นที่หายไปด้วย

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโลกและในไทย ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม2563 เป็นต้นมา ได้กระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรง คนตกงาน ผู้ประกอบการไม่มีรายได้ ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลตัดสินใจลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90 % ของภาระภาษีที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายในปีนี้  หลังจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เลื่อนกำหนดเวลาให้ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องชำระภาษีนี้ในทุกเดือนเมษายนของทุกปี ไปเป็นเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากข้อกำหนดในกฎหมายลูกยังไม่พร้อมใช้ และจะกลับมาชำระภาษีในทุกเดือนเมษายน นับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 และ 2566 นั้น กำหนดว่า 

1.การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.01-0.1%

2.ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.02-0.1%
  2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.03-0.1%
  2.2 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.02-0.1%
  2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02-0.1%

3. การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2(เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม) อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.3-0.7%

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.3-0.7%

ทั้งนี้ สำหรับบ้านและที่ดินที่เป็นบ้านหลังหลักหรือบ้านหลังแรก ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ,ส่วนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นเช่นกัน