รัฐบาลรับสินค้าแพงดันเงินเฟ้อโต 1-3%

อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยจะอยู่โตในกรอบ 1-3% แม้สินค้ามีราคาแพงขึ้น ส่วนหนึ่งอย่ามองเพียงเฉพาะเจาะจงแค่ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว ต้องดูวิธีบริหารจัดการอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยจะอยู่โตในกรอบ 1-3% แม้สินค้ามีราคาแพงขึ้น ส่วนหนึ่งอย่ามองเพียงเฉพาะเจาะจงแค่ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว ต้องดูวิธีบริหารจัดการอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม