เปิด2ปีโควิดทุบรายได้รัฐหายกว่า6แสนล้าน

เปิด2ปีโควิดทุบรายได้รัฐหายกว่า6แสนล้าน

คลังเผยรายได้รัฐบาลในช่วง 2 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 คือ ปี 2563-64 ต่ำเป้าหมายกว่า 6 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นยอดการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรที่ต่ำเป้าหมายกว่า 4 แสนล้านบาท โดยเป็นผลพวงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นกรมหลักในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลว่า หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งผลให้ยอดการจัดเก็บรายได้ของกรมลดลงตามไปด้วย

โดยยอดการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ที่ต่ำกว่าประมาณการกว่า 3 แสนล้านบาทในแต่ละปีหรือมียอดรวมที่จัดเก็บต่ำเป้ากว่า  6 แสนล้านบาทนั้น เป็นการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายของกรมสรรพากรราว 4 แสนล้านบาท หรือ เฉลี่ยต่ำเป้าปีละกว่า 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากยอดการจัดเก็บรายได้หลักในแต่ละตัวของกรมสรรพากรจะพบว่า มียอดลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2562 ยอดการจัดเก็บรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจต่างๆจะพบว่า มียอดจัดเก็บสูงถึง 6.94 แสนล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2563 ยอดจัดเก็บลดลงมาอยู่ที่ 6.08 แสนล้านบาท และ 6.25 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 ส่วน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 จัดเก็บได้ 4.4 หมื่นล้านบาท

ส่วนยอดจัดเก็บรายได้จากบุคคลธรรมดา ในปีงบประมาณ 2562 มียอดการจัดเก็บที่ 3.36 แสนล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับเดียวกัน คือ 3.36 แสนล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2564 ลดลงมาอยู่ที่ 3.34 แสนล้านบาท และ ช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 4.4 หมื่นล้านบาท

สำหรับยอดการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เนื่องจาก รัฐบาลได้อัดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีงบประมาณ 2562 ยอดการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 7.99 แสนล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 7.45 แสนล้านบาท ปีงบประมาณ 2564  อยู่ที่ 7.93 แสนล้านบาท ส่วน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 1.39 แสนล้านบาท