ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.85 สงขลา 66.60 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.05 สงขลา 66.80 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.55 สงขลา 44.30 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 44.75 สงขลา 44.50

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.85 66.60 67.05 66.80
ชั้น 2 66.25 66.00 66.45 66.20
ชั้น 3 65.70 65.45 65.90 65.65
ชั้น 4 65.40 65.15 65.60 65.35
ชั้น 5 64.95 64.70 65.15 64.90
ยางแท่ง        
STR5L 64.50 64.25 64.70 64.45
STR20 59.50 59.25 59.70 59.45
น้ำยางข้น 60% 44.55 44.30 44.75 44.50
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565