โรค ASF ฉุด ’เชื่อมั่น’ การส่งออกอาหารไทย

โรค ASF ฉุดความเชื่อมั่นการส่งออกอาหารไทย ร่วมพูดคุยกับนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

โรค ASF ฉุดความเชื่อมั่นการส่งออกอาหารไทย ร่วมพูดคุยกับนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)