‘เฉลิมชัย’ ขีดเส้น 7 วันสอบอธิบดีปศุสัตว์

มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงกรณีอธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ได้มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงกรณีอธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF จากภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยจะสรุปผลภายใน 7 วัน