SET50 Futures (ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565)

SET50 Futures (ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565)

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นในกรอบ 995-1,006 จุด โดยยังคงได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน

อีกทั้งกลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มการเงินเริ่มมีแรงซื้อต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Fund Flow นักลงทุนต่างประเทศที่ไหลเข้าต่อเนื่อง

 

คำแนะนำ ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,002-1,006 จุด