“อมตะ” ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ สร้างเมืองทันสมัย-รักสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาว

“อมตะ” ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ สร้างเมืองทันสมัย-รักสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาว

“อมตะ” ผุดเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย “อมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้” ในสปป.ลาว ในระยะแรกรวม 410 เฮกตาร์ เดินหน้าหาพันธมิตรไทย-ต่างชาติ ดัน GDP สปป.ลาวโต 5,000 ล้านดอลลาร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจระยะยาวสร้างรายได้จากการจ้างแรงงานในระบบเพิ่ม

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อมตะได้รับการอนุมัติสัมปทานการพัฒนาที่ดินจำนวน 410 เฮกตาร์ (2,562.5 ไร่) จาก รัฐบาล สปป.ลาว โดยได้เซ็นสัญญาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ถือเป็นก้าวสำคัญของอมตะกับการเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ครั้งแรกในสปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการอมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้ ที่นาเตย ในระยะแรกบนพื้นตามเป้าหมายการลงทุนทั้งหมดใน สปป. ลาว 200 ตารางกิโลเมตร งบประมาณพัฒนา  1,000 ล้านดอลลาร์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด (Amata City Lao Sole Company Limited) อมตะถือหุ้น 100%

“อมตะ” ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ สร้างเมืองทันสมัย-รักสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาว ทั้งนี้ จะเริ่มพัฒนาภายในปี 2565 เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบายการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste Discharge) จะมีส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ สปป.ลาว และคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักลงทุนปี2565 ด้วยศักยภาพของอมตะที่ปัจจุบันมีโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ ของประเทศไทย และเวียดนาม 1,400 โรงงาน มีประชากรกว่า 300,000 คน คิดเป็น GDP มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนโรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งไทยและเวียดนาม เข้ามาลงทุนร่วมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ คลังสินค้า โลจิสติกส์ เครื่องจักร การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ยา เป็นต้น

ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ จะนำไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในระยะยาวที่เป็นเทรนด์ของโลกโดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอมตะและการให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนและทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามหลักการ ออล์วินโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจโครงการนี้จะช่วยสร้าง GDP ของสปป. ลาวได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์

“อมตะ” ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ สร้างเมืองทันสมัย-รักสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จัก และเกิดการขยายลงทุนในอนาคตอมตะได้วางแผนเชิญชวนบริษัทระดับโลกต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐจากประเทศญี่ปุ่น ไทย และจีน เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการอมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้ (AMATA SMART & ECO CITY)  โดยผ่านความร่วมมือกับเมืองอุตสาหกรรมโยโกฮาม่า และเจโทร เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการและเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ให้เข้ามาใน สปป ลาว และโครงการอมตะ ใน สปป. ลาว อีกด้วย

เรามุ่งเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรทุกส่วนโดยเฉพาะจาก 5 ประเทศ อาทิ สปป.ลาว ไทย จีน ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ที่จะพัฒนาโครงการนี้ในส่วนต่างๆ โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้ อมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้ ที่สปป.ลาวได้มีส่วนการยกระดับการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสปป.ลาวให้มากยิ่งขึ้น โดยเงินลงทุนเบื้องต้นเราได้ลงนามความเข้าใจ กับสถาบันการเงินต่างๆ ทั้ง ของไทย สปป.ลาว และประเทศอื่นๆ ที่พร้อมสนับสนุนด้านการเงินแล้ว” นายวิกรม กล่าว