ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2873 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1027 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2873 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1027 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (12 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.2873 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (11 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.3900 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1027 บาท/ยูโร)