ตลท.ฝากรัฐทบทวน 3 ข้อก่อนเก็บภาษีหุ้น ลดผลกระทบตลาดทุน

ตลท.ฝากรัฐทบทวน 3 ข้อก่อนเก็บภาษีหุ้น ลดผลกระทบตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันให้ข้อมูล "ภาษีหุ้น" แก่ทางการอย่างต่อเนื่อง แนะภาครัฐพิจารณา "อัตราที่เหมาะสม-ประเภทการจัดเก็บ-ระยะเวลาเตรียมการ" เพื่อลดผลกระทบผู้ร่วมตลาด

กรณีที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร เตรียมจะจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Financial Transaction Tax) ในอัตรา 0.1% หลังจากที่ยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 นั้น ทำให้มีเสียงคัดค้านจำนวนมากจากภาคส่วนต่างๆ ในตลาดหุ้น พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย ที่มีมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2564 กว่า 20 ล้านล้านบาท
 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตลท.ได้ให้ข้อมูลกับทางการมาโดยตลอด และมีมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวอยู่ 3 ด้าน คือ การจัดเก็บภาษีในอัตราที่เหมาะสม ประเภทของการซื้อขายที่ควรถูกจัดเก็บ และระยะเวลาที่ควรแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ร่วมอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งระบบให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ ตลท.ได้มีการปรึกษาและประชุมกับผู้ร่วมตลาดหลายครั้ง เพื่อให้ข้อมูลและมุมมองแก่ทางการต่อประเด็นภาษีหุ้น รวมถึงทำการวิเคราะห์ให้เห็นผลกระทบในแต่ละเรื่องซึ่งไม่เฉพาะ ตลท. แต่องค์กรอื่นๆ เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ก็เดินหน้าให้ข้อมูลแก่ภาครัฐเพื่อพิจารณาเช่นกัน อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐจะเป็นผู้ดำเนินนโยบายและตัดสินใจว่าอะไรไหนเหมาะสม