ไข่ไก่ราคาพุ่งซ้ำรอยหมูแพง ย้ำต้นทุนสูง

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร้องรัฐดูแลด่วนต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งไม่หยุด ทำรายย่อยขาดทุนหนัก ส่วนฟาร์มใหญ่เตรียมปรับราคาหน้าฟาร์มขึ้น 3 บาท/ฟอง ห่วงหากรายย่อยล้มหายตายจากเหลือรายใหญ่ ไข่ไก่อาจพุ่ง 10 บาท/ฟอง

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สุเทพ สุวรรณรัตน์ ระบุ สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ขณะนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เหมือนกับสินค้าเนื้อหมู เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ปรับราคา ส่งผลทำให้ราคาอาหารสัตว์ขณะนี้ขึ้นมาประมาณกิโลกรัมละ 3 บาท จากเดิมอยู่ที่กิโลกรัม 10-11 บาท เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาต้นทุนไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.04-3.05 บาท/ฟอง แต่ราคาขายตลาดอยู่ที่ 2.80 บาท/ฟอง ส่งผลให้ผู้เลี้ยงขาดทุนและจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาไข่ไก่ขึ้นมา โดยในส่วนของฟาร์มขนาดเล็ก หรือรายย่อยได้ปรับขึ้นไปมากกว่า 3 บาทแล้ว และบางรายทนขาดทุนไม่ไหวก็เลิกเลี้ยงไป แต่ฟาร์มขนาดใหญ่กำลังจะปรับขึ้นราคา เพราะต้นทุนปรับสูงมาก และในช่วงตรุษจีนนี้จะได้เห็นราคาไข่ไก่ในตลาดปรับขึ้นมากกว่า 3 บาทอย่างแน่นอน

“สถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ คล้ายเนื้อหมูคือ ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์แพงมาก ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งรายย่อยเลี้ยงไม่ไหวก็เลิกเลี้ยงไปมากแล้ว ทำให้ขณะนี้มีผู้เลี้ยงไก่ไข่คิดเป็นสัดส่วน 80% รายย่อยสัดส่วน 20% โดยแม่ไก่ยืนกรงทั้งปีมีประมาณ 51 ล้านตัว เป็นรายย่อยเลี้ยง 11-12 ล้านตัว ในอนาคตหากผู้เลี้ยงรายย่อยล้มหายตายจากหรือลดสัดส่วนลงไปมากกว่านี้ อาจได้เห็นราคาไข่ไก่ขึ้นไปถึง 10 บาท/ฟอง ก็เป็นได้ จึงอยากให้รัฐเข้ามาดูแลด่วน”

รายงานข่าวแจ้งว่า สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 3 บาท โดยรายละเอียดสมาคม ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 10 มกราคม 2565 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา สมาคม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์