สลาก – เงินฝาก ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว คิดดอกเบี้ยเพียง 2.45 – 3.75 % ต่อปี

สลาก – เงินฝาก ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว คิดดอกเบี้ยเพียง 2.45 – 3.75 % ต่อปี

ธ.ก.ส.ชวนใช้เงินฝากและสลากออมทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อได้สูงสุด 90% ชี้กู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ฝากไม่ต้องเสียสิทธิการถูกรางวัล พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกัน+2 หรือ MRR-2.75 ต่อปี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งบางช่วงเวลาหลายท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล่องในการลงทุนต่าง ๆ แต่กังวลหรือติดขัดในเรื่องของการขอสินเชื่อ ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการพิจารณา

 

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อ ที่สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้เงินฝากและ/หรือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ยินยอมใช้เงินฝากของตนเองมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยสามารถกู้ได้ถึงร้อยละ 90 ของยอดเงินฝาก สำหรับเงื่อนไข กรณีใช้บัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกันบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี และกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย MRR-2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50)

การกู้เงินโดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน จะทำให้ลูกค้าสามารถฝากเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินฝากออกมา ทำให้ลูกค้าไม่เสียสิทธิที่ได้รับจากเงินฝากกรณีถอนก่อนครบกำหนด ส่วนผู้ถือสลากยังคงมีสิทธิตรวจลุ้นรับรางวัลและรับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด