ใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน”แล้ว ร่วม “คนละครึ่งเฟส 4” ได้อีก ประโยชน์ 2 เด้ง

ใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน”แล้ว ร่วม “คนละครึ่งเฟส 4” ได้อีก ประโยชน์ 2 เด้ง

ข่าวดี! ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 สามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 4” ช่วง มี.ค.- 30 เม.ย. 65 ได้อีก

หลังจากที่มีการประกาศ 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 คือ โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ที่สามารถนำไป "ลดหย่อนภาษี" ในปีภาษี 2565 ได้ กับ โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"  ที่มีกำหนดเปิดให้ใช้สิทธิได้ช่วงเดือนมี.ค. 2565 (ยังไม่ประกาศวงเงิน) ทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่าหากเลือกใช้สิทธิโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำได้อีก

ในปี 2565 นี้ ประชาชน สามารถใช้สิทธิทั้งสองโครงการได้โดยไม่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง โดย พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2564 สามารถไปใช้โครงการสิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2565 ได้ 

รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ก็สามารถใช้สิทธิมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 4” ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย.2565 ได้อีกด้วย เนื่องจากช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ และทำตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดด้วย จึงจะได้รับสิทธิทั้ง 2 โครงการ 

  •  ช้อปดีมีคืน 2565 

"ช้อปดีมีคืน 2565" จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ก.พ.2565  ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ไม่ต้องลงทะเบียนใด เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า จากนั้นนำไปใช้ประกอบการ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565” ในส่วนของการหัก “ลดหย่อนภาษี” ก็จะมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน มีทั้งการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข ช้อปดีมีคืนในปี 2565 หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำเป็นค่าลดหย่อนได้ประกอบด้วย 

- ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 

- ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ, ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

- ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

- ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้อัตราการคืนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืนจะขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิ และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องจ่ายในปี 2565 ของแต่ละคน

 

  •  คนละครึ่งเฟส 4 

“คนละครึ่งเฟส 4" จะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคม 2565 ถึง เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับรูปแบบการใช้สิทธิ คนละครึ่งนั้น คาดว่าจะเป็นรูปแบบเดิมคือ สามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งรัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-23.00 น. กับทางร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น 

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวงเงินว่าจะให้จำนวนเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้ ต้องรอประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์