อัดมาตรการรัฐ ’ฉุด’ กำลังซื้อ ช้าเกินไปหรือไม่?

ค้าปลีกอัดมาตรการรัฐ ’ฉุด’ กำลังซื้อประชาชน ไม่ตรงจุด ร่วมพูดคุยกับคุณ สมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย

ค้าปลีกอัดมาตรการรัฐ ’ฉุด’ กำลังซื้อประชาชน ไม่ตรงจุด ร่วมพูดคุยกับคุณ สมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย