ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.553 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.007 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.553 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.007 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.553 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.546 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.007บาท/ดอลลาร์)