แนะรัฐดันใช้รถEV สาธารณะสร้างความคุ้นชินประชาชน

แนะรัฐดันใช้รถEV สาธารณะสร้างความคุ้นชินประชาชน

สถาบันพลังงานฯ แนะรัฐดันEVรถสาธารณะ เพื่อสร้างความเคยชินให้กับประชาชน ด้านเลขาพลังงาน มองพฤติกรรมใช้รถอีวีประชาชนเปลี่ยนได้ไม่ยาก รับอยู่ระหว่างศึกษาค่าไฟฟ้าเพื่อจูงใจและแนวทางปัญหาการใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน

นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า การจะปรับให้ประเทศไทยเข้าสู่คาร์บอนต่ำ โดยนโยบายสนับสนุนในด้านของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่วนตัวมองว่าในช่วงเริ่มต้นประชาชนจะยังใช้งานไม่แพร่หลาย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนรถสาธารณะเพื่อให้เป็นรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับประชาชนผู้ใช้งานก่อน

นอกจากนี้ หากจะส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนมาใช้รถอีวี ในเรื่องของสถานีชาร์จถือว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียม ที่ยังไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนมาใช้รถอีวี ที่จะต้องกังวลในเรื่องของสถานีชาร์จ และเมื่อกลับมาที่พักแล้วอาจจะต้องแย่งการชาร์จกับคนอื่นและอาจมีราคาค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ รวมถึงในเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าที่คอนโดนั้นๆ จะต้องปรับรับกับเครื่องชาร์จไฟฟ้าด้วย ซึ่งจะต่างจากกลุ่มคนที่ซื้อแล้วมีบริการติดตั้งให้ที่บ้านทันที

“ปัจจัยหลายอย่างยังไม่เอื้อ ดังนั้น ควรสร้างความคุ้นชินกับประชาชนก่อน เพราะธุรกิจเมื่อมีการเติบโต อีกหน่อยก็จะมีคนทำอีกเยอะ เวลาทำสิ่งสำคัญคือการให้ความรู้กับชาวบ้านมากกว่าว่าจริงๆ แล้วรูปแบบธุรกิจเป็นอย่างไร เพราะเมื่อติดตั้งแล้วไม่มีใครชาร์จก็ไม่คุ้มค่าลงทุน” นายสมโภชน์ กล่าว

นายกวิน ทังสุพานิช. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้รถอีวีมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเอกชนสามารถพัฒนาเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบควิกชาร์จโดยใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าแค่ 10-20 นาทีก็สามารถวิ่งได้ในระยะเวลาเป็น 100 กิโลเมตร ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เต็ม 100% โดยปัจจุบันการซื้อรถอีวี บริษัทที่ผลิตรถมักจะมีแพ็คเกจติดตั้งเครื่องชาร์จอีวีให้ที่บ้านแบบครบวงจร อีกทั้งตอนนี้มีหลายบริษัทที่พัฒนาเครื่องชาร์จในราคาที่ไม่สูงและชาร์จเร็ว และเริ่มกระจายไปติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ จึงมองว่าการขาดแคลนสถานีชาร์จจะยังไม่ใช่ปัญหา

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมพร้อมในเรื่องของมาตรการสนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ติดตั้งสถานีชาร์จและผู้ใช้ที่บ้าน ซึ่งในเรื่องของการใช้รถอีวีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดถือเป็นนโยบายรัฐบาล ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายและผลักดันให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ใน รัฐบาลจะต้องมีมาตรการที่จูงใจที่ดีแน่นอน ส่วนปัญหาการชาร์จไฟพร้อมกันจำนวนมากในเวลากลางคืน มองว่าตอนนี้จะยังไม่มีปัญหา เพราะการใช้งานยังไม่มาก แต่รัฐบาลก็ได้เตรียมพร้อมและได้หารือเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว

รัฐอยู่ระหว่างเตรียมแผนเพื่อผลักดันการใช้งานอีวีในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าขณะนี้ ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนรถในหน่วยงานราชการมาเป็นรถอีวี ซึ่งหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานได้เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้งานบ้างแล้ว เมื่อพบว่ารถที่ใช้งานจะหมดสัญญาเช่าใช้ ในการทำสัญญาใหม่ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นการเช่ารถอีวีแทน จึงมองว่าอนาคตพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งานได้ไม่ยาก” นายกวิน กล่าว