TWPC - มันคือแป้ง (มัน) (29 ธันวาคม 2564)

TWPC - มันคือแป้ง (มัน) (29 ธันวาคม 2564)

เราคาดกำไร 4Q21F จะเติบโตทั้ง yoy และ qoq จาก (1) ราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และ (2) ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เราคงมุมมองเชิงบวกต่อภาพในปี 2022 หนุนโดย

(1) อัตราการกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราใช้กำลังผลิตที่สูงขึ้น และ (2) ราคาแป้งมันสำปะหลังที่ทรงตัวในระดับสูง แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.10 บาทต่อหุ้น อ้างอิง 12x FY22F PE

 

ราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยพบว่าราคาแป้งมันสำปะหลังในประเทศเฉลี่ยใน 4Q เพิ่มขึ้น 13% yoy และ 5% qoq เป็น 14,900บาท/ตัน และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเฉลี่ย 4Q เพิ่มขึ้น 6% yoy หรือ 1% qoq เป็น USD485/ตัน นอกจากนี้คาดว่าราคาแป้งมันสำปะหลังจะยังอยู่ในระดับสูง หนุนจาก Demand ที่แข็งแกร่งจากจีนตามราคาแป้งข้าวโพด (ซึ่งเป็นสินค้าทดแทน) ในจีนที่ทรงตัวในระดับสูงราว CNY3,550-3,650/ตัน

 

คาดกำไร 4Q21F เติบโตทั้ง yoy และ qoq

หนุนจาก (1) ราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (2) ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในต.ค.-พ.ย.เพิ่มขึ้น 30% yoy และ 49% yoy ตามลำดับ เราจึงคาดว่า TWPC จะมีกำไร 108 ลบ. (+1103% yoy, +178% qoq) สำหรับการดำเนินงาน 4Q21

 

 

 

ภาพเชิงบวกในปี 2022

เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นปี FY22F จะยังสูงกว่า 20% หนุนจากอัตราการผลิตที่สูงขึ้นตามผลผลิตมันสำปะหลัง รวมถึงแรงหนุนจากราคาแป้งมันสำปะหลังที่ทรงตัวในระดับสูง

 

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.10บาทต่อหุ้น

คำแนะนำ ซื้อ ของเราหนุนจากภาพเชิงบวกใน 4Q21F และ FY22F ราคาเป้าหมายของเราที่ 7.10 บาทต่อหุ้นอ้างอิง 12x FY22F PE นอกจากนี้ TWPC ยังมีแผนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่; พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ซึ่งใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบใน 1Q22 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ขายและอัตรากำไรขั้นต้นในอนาคต