ต่างชาติ ’ลงทุน’ ไทยเดือนพ.ย. 68 ราย เพิ่มขึ้น 19%

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือนพ.ย.  จำนวน 68 ราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ คณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือนพ.ย. จำนวน 68 ราย เพิ่มขึ้น 19% จากเดือนที่ผ่านมา มูลค่าลงทุน 7,002 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 720 คน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์