บขส.คาดปีใหม่ประชาชนเดินทาง 6 หมื่นคน/วัน

บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เริ่มคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวบ้างแล้วบางส่วนด้าน บขส. คาดการณ์ว่าช่วงปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางวันละ 6 หมื่นคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ระบุ คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 และวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 จะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 30 % จึงคาดการณ์ว่าในเที่ยวไประหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 จะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณวันละ 60,000 คน ใช้รถ บขส., รถร่วม, รถตู้ ประมาณวันละ 4,700 เที่ยว

ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการประมาณวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 4,500 เที่ยว ทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2564 มีผู้โดยสารเดินทางไป-กลับ ประมาณวันละกว่า 36,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณวันละกว่า 4,500 เที่ยว

ทั้งนี้ บขส. ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขนส่งฯ ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงปีใหม่

ด้านกรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ช่วงเทศกาลปีใหม่ ฝ 2565 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2564 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่ง ได้แก่ จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี สถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ ตลอดเทศกาลปีใหม่

พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้ว กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด