ปศุสัตว์คุมเข้ม ’ลักลอบ’ นำเข้าหมูแช่แข็ง

กรมฯจะตรวจสอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด หลังจากมีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในไทย โดยสำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าชนิดอื่น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ กรมฯจะตรวจสอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด หลังจากมีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในไทย โดยสำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าชนิดอื่น เพื่อป้องกันภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้รับความเสียหายและป้องกันโรคระบาดในสุกร