พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าในช่วงปีใหม่

กรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่ติดไว้ ย้ำประชาชนหากพบเห็น การจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ระบุว่า กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร

นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าละผู้ให้บริการตามสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งอื่นๆ ด้วย เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟบางซื้อ สถานีขนส่งหมอชิต 2 สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2564

สำหรับในภาพรวมปีนี้ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 35 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 40 บาท/จาน  ข้าวกะเพรา หมู-ไก่ราคา 40-50 บาท/จาน น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7-10 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระเริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากกระทำความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569