ปตท.ย้ำพยุงราคาก๊าซฯในประเทศระยะยาว แม้ Spot LNG ตลาดโลกพุ่งไม่หยุด

ปตท.ย้ำพยุงราคาก๊าซฯในประเทศระยะยาว แม้ Spot LNG ตลาดโลกพุ่งไม่หยุด

ปตท.ยืนยัน พร้อมพยุงราคาก๊าซฯ ในประเทศด้วยสัญญา LNG ระยะยาว แม้สถานการณ์ราคา Spot LNG ในตลาดโลกจะยังอยู่ในระดับที่สูงมาก

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคา Asian Spot LNG ในช่วงปลายปี 2564 จนถึงช่วงต้นปี 2565 ยังอยู่ระดับที่สูงมาก อันมีสาเหตุจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับความกังวลของการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ทำให้ความต้องการใช้ LNG และน้ำมันโดยรวมสูงขึ้น โดยระดับราคา Asian Spot LNG ในปัจจุบันสำหรับเที่ยวเรือที่ส่งมอบในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 – 50 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู 

ปตท.ย้ำพยุงราคาก๊าซฯในประเทศระยะยาว แม้ Spot LNG ตลาดโลกพุ่งไม่หยุด ทั้งนี้ ด้วยพันธกิจในการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ปตท. จึงได้รับมอบหมายให้จัดหา LNG เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศ ในช่วงที่ยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใดจัดหา LNG เข้ามา ประกอบกับการลดลงของปริมาณก๊าซฯ จากอ่าวไทย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซฯ เฉลี่ย (Pool Price) ให้ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นี้ไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2565

อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงมีสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวอยู่ที่ 5.2 ล้านตันต่อปี ที่จะสามารถส่งมอบให้ประเทศไทยได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคา Spot LNG ส่งผลให้ราคาเฉลี่ย LNG ที่จัดหาเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 18 - 20 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู

“ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานภาพรวมของโลกและประเทศสูงเช่นนี้ ปตท. ขอส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงยึดมั่นในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยมีการติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติและ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ และประชาชนให้น้อยที่สุด”