ควบคุม "โอมิครอน" จำกัดวงให้แคบที่สุด

ควบคุม "โอมิครอน" จำกัดวงให้แคบที่สุด

แม้ว่ากรณีร้ายแรงที่สุดถึงขั้นรัฐบาลต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่การเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดย่อมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีการจำกัดวงการระบาดให้แคบที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงอัตราความรุนแรงของผู้ติดเชื้อ และประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ในการป้องกันสายพันธุ์ดังกล่าว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะบางประเทศในทวีปยุโรปที่ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้ว เช่น เนเธอร์แลนด์ ในขณะที่หลายประเทศได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และบางประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินวันละ 10,000 คน

สำหรับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะอยู่ในระดับหลักร้อย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานจำนวนผู้ติดเชื้อจะทวีคูณมากขึ้น ซึ่งทำให้การกระชับมาตรการควบคุมโรคเพิ่มมากขึ้น โดยกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่ และถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมของภาคเอกชนยังดำเนินต่อไปได้ แต่สถานการณ์เช่นนี้ย่อมทำให้การจัดกิจกรรมต้องดำเนินการแบบระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาก เพราะเห็นบทเรียนจากเดือน เม.ย. 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่ก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากการส่งออกที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2564 รวมถึงการลงทุนที่จะมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น และการท่องเที่ยวที่จะทยอยฟื้นตัวภายหลังที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 แต่เมื่อสายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในหลายประเทศย่อมสร้างความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายประเทศที่อาจจะชะลอตัวต่อเนื่อง

การประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นของรัฐบาลออกมายืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากการระบาดรุนแรงขึ้นในระดับเดียวกับช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาในช่วงกลางปี 2564 คงต้องประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง แต่ถ้าประเทศไทยเข้าสู่กรณีเลวร้ายที่สุดต้องล็อกดาวน์ สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ประเมินว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2565 ขยายตัวเพียง 3% โดยแรงส่งจากการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยวจะลดลง

ถึงแม้ว่ากรณีร้ายแรงที่สุดถึงขั้นรัฐบาลต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่การเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดย่อมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีการจำกัดวงการระบาดให้แคบที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากประสบการณ์ของทุกฝ่ายในช่วงที่ผ่านย่อมเห็นจุดอ่อนที่ทำให้การระบาดขยายวงกว้าง และประสบการณ์เหล่านั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยต่อสู้กับสายพันธุ์โอมิครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศบอบช้ำอีกน้อยที่สุด