คลังเร่งใช้คนละครึ่งเฟส 3 ก่อนสิ้นสุดโครงการ

คลังเร่งใช้คนละครึ่งเฟส 3 ก่อนสิ้นสุดโครงการ

คลังเร่งใช้คนละครึ่งเฟส 3 ก่อนสิ้นสุดโครงการ​สิ้นปีนี้​ ล่าสุดมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย​

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยขณะนี้ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย ในขณะที่การใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีจำนวนกว่า 312.2 ล้านบาท

เขากล่าวว่า​ ขอเน้นย้ำว่าทั้ง 2 โครงการจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก 

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จากข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

- โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.33 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย

ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 213,251.4 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • เงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 108,460 ล้านบาท
 • รัฐร่วมจ่ายสะสม 104,791.4 ล้านบาท

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 84,784.6 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 34,196.3 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 10,231.7 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 80,093.7 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 3,693 ล้านบาท
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 252.1 ล้านบาท 

 

- โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย

โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,808.7 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 312.2 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมส่วนประชาชนและ e-Voucher แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 193.6 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 212.8 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 437.9 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 3,131.9 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 144.7 ล้านบาท

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

- โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 3,414.3 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,766 ล้านบาท
 • รัฐร่วมจ่าย 1,648.3 ล้านบาท

- โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2.55 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนประมาณ 81,000 ราย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์