จับ ’ทิศทาง’ ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าอย่างไร

ทิศทางในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวมีความกังวลมากน้อยแค่ไหน และอยากให้ภาครัฐมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้าง ร่วมพูดคุยกับคุณสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทิศทางในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวมีความกังวลมากน้อยแค่ไหน และอยากให้ภาครัฐมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้าง ร่วมพูดคุยกับคุณสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย