จีดีพีเกษตรปี 64 โต 1.5% ส่วนปี 65 โต 2-3%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 ขยายตัว 1.5% มาจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ฉันทานนท์ วรรณเขจร ระบุ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 ขยายตัว 1.5% มาจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ส่วนปี 2565 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรคาดขยายตัว 2.0-3.0%