พลังงานเคาะ ’มาตรการ’ รถอีวีต้นปี 2565

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ ชุดมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถประกาศได้ต้นปี 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ ชุดมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถประกาศได้ต้นปี 2565 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอครม. พิจารณาในช่วงต้นปีหน้า