โรงแรมขอ ’เยียวยา’ หลังท่องเที่ยวสะดุด

สมาคมโรงแรมไทยวอนภาครัฐเยียวยา หลังยกเลิกต่างชาติเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go เป็นการชั่วคราว โดยกว่า 50% เลือกเดินทางไปภูเก็ต  ขณะที่กรุงเทพฯไม่พบการยกเลิกมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการเลื่อนหรือชะลอการเดินทาง

นายกสมาคมโรงแรมไทย มาริสา สุโกศล หนุน ระบุ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมจากการปรับมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของภาครัฐ คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ยังไม่ได้รับไทยแลนด์พาสได้แจ้งยกเลิกและชะลอการจองห้องพักออกไป ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับอนุมัติไทยแลนด์พาสแล้ว เตรียมเดินทางมาเที่ยวไทยตามแผน โดยกว่า 50% เลือกเดินทางไปภูเก็ต  ขณะที่กรุงเทพฯไม่พบการยกเลิกมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการเลื่อนหรือชะลอการเดินทาง

            สมาคมฯ เสนอให้ภาครัฐเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว เพราะเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมกำลังเข้าสู่การฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด 19 หลังได้รับแรงกดดันทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเปิดให้บริการรับนักท่องเที่ยว เช่น การออกมาตรการช่วยเรื่องผู้ประกอบการเรื่องต้นทุนพนักงานที่มีการดึงพนักงานกลับมาทำงานมากขึ้น รวมถึงการลดค่าไฟซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของโรงแรม

            ด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พัลลภ แซ่จิว ระบุ เชียงใหม่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หลังภาครัฐยกเลิกรูปแบบ Test & Go เป็นการชั่วคราว เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศแล้วมีอยู่เป็นจำนวนมาก และวีซ่ายังไม่หมดอายุ แต่ในระยะต่อไปอาจได้รับผลกระทบบ้าง เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่เดินทางเข้ามา หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายอย่างไร

การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทย โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่วันละประมาณ 14,000 คน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีก 2 เดือน คาดว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัว โดยในเดือนธันวาคมนี้ น่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ประมาณ 3 พันล้านบาท