นายกฯประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เคาะกรอบงบ ปี 66 ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท ชง ครม. 4 ม.ค.

นายกฯประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เคาะกรอบงบ ปี 66 ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท ชง ครม. 4 ม.ค.

"ประยุทธ์" ประชุมร่วม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ คลัง สำนักงบฯ สภาพัฒน์ สำนักงบประมาณ เคาะกรอบงบประมาณปี 2566 กรอบวงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 6.95 แสนล้านบาท นายกฯ สั่งรายงานคืบหน้าจัดเก็บรายได้หวั่นโอมิครอนกระทบท่องเที่ยว

วันนี้ (23 ธ.ค.64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

นายกฯประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เคาะกรอบงบ ปี 66 ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท ชง ครม. 4 ม.ค.

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่าที่ประชุม ได้ข้อสรุปเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณปี 2566 ที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลางของประเทศ (2566-2569) ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปก่อนหน้านี้

โดยรายละเอียดของวงเงินงบประมาณปี 2566 จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 4  ม.ค.2565 และหน่วยงานราชการจะส่งแผนงาน การขอจัดสรรงบประมาณในปี 2566 ของแต่ละหน่วยงานภายในวันที่14 ม.ค.2565 

นายกฯประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เคาะกรอบงบ ปี 66 ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท ชง ครม. 4 ม.ค.

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมกรอบวงเงินงบประมาณปี 2566 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565  2.7% ประมาณการรายได้ภาครัฐ 2.49% เพิ่มขึ้นจากปี 2565  3.8%  ขาดดุลงบประมาณ 6.95 แสนล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ที่ขาดดุล 7 แสนล้านบาท

สำหรับประมาณการเศรษฐกิจในปี 2566 คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวในกรอบ 3.2 - 4.7% (ค่ากลาง 3.7%) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1 - 3%

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในระดับที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันคือ ที่ระดับใกล้เคียงกับ 1% นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการติดตามและรายงานการจัดเก็บรายได้ภาครัฐให้ทราบเป็นระยะๆ เพราะมีข้อกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะกระทบกับรายได้ที่จะได้รับจากภาคการท่องเที่ยวได้ 

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์