SCB CIO ชู 3 ธีมลงทุนปี 65 พลังงานทดแทน-เฮลธ์แคร์-ฟินเทค

SCB CIO ชู 3 ธีมลงทุนปี 65 พลังงานทดแทน-เฮลธ์แคร์-ฟินเทค

ไทยพาณิชย์" แนะจัดพอร์ตลงทุนปี 65 เน้นลงทุนหุ้นต่างประเทศ 60-65% เชื่อผลตอบแทนดี ชู" พลังงานทดแทน -เฮลท์แคร์-ฟินเทค - เมตาเวิร์ส -อวกาศ"เด่น

      นายกำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส SCB CIO  เปิดเผยว่า เศรษฐกิจปีหน้ายังคงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่การดำเนินนโยบายการเงินของโลกจะตรึงตัวมากขึ้น ดอกเบี้ยต่างประเทศที่ปรับขึ้น  และการถอนคิวอีของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินเริ่มสูงขึ้นและค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น

       สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำเน้นการลงทุนในหุ้นมากกว่าพันธบัตร โดยเน้นไปที่กลุ่มประเทศและธุรกิจที่มีภูมิคุ้มกันสูงและเติบโตได้ดีในสภาวะที่ผลกระทบของโควิด-19

       เช่น หุ้นสหรัฐฯ และยุโรปโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Quality Growth  ตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็น top pick ในตลาดหุ้นเอเชีย  ส่วนหุ้นไทย มอง เป็นNeutral  จาก  Valuation ที่ตึงตัว

        นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office ( SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หากดูการจัดพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงระดับกลาง  ของ SCB CIO คาดว่าทั้งปีผลตอบแทนจะอยู่ที่ 14-15% ได้ ขณะที่ปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 12%  เพราะผลตอบแทนตราสารหนี้น่าจะลดลง

        โดยการลงทุนปีหน้า แนะนำ 2 ธีมการลงทุน ด้านแรก คือ Super Investment Theme   คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ,Healthcare and Healthtech และ Fintech เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงธีมการลงทุนในอนาคต

       เช่นการลงทุนเกี่ยวกับยานอวกาศ ด้านการบิน รวมถึง Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง  และ Futuristic Investment Theme ซึ่งจับกระแสการลงทุนหุ้นโลกกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

      ส่วนการจัดพอร์ตลงทุน สำหรับความเสี่ยงปานกลาง ให้น้ำหนักลงทุนในหุ้น 60-65%  เน้นหุ้นต่างประเทศที่เป็นขาขึ้นเช่นสหรัฐและจีน ,ลงทุนในตราสารหนี้ 28 -35%  ที่เหลืออีก  5-7% ถือเงินสด