ภูเก็ตค้านยกเลิก Test & Go นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 โอไมครอนและการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น ภาคเอกชนท่องเที่ยวภูเก็ตขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ถอยกลับไปสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกักตัว (เอคิว) อีกแล้ว

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 โอไมครอนและการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น ภาคเอกชนท่องเที่ยวภูเก็ตขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ถอยกลับไปสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกักตัว (เอคิว) อีกแล้ว โดยข้อเสนอที่ยอมถอยให้ได้มากที่สุดคือการกลับไปเปิดรับในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์เท่านั้น เนื่องจากภูเก็ตมีศักยภาพและมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สะท้อนได้จากช่วงที่ผ่านมา รูปแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือเป็นต้นแบบในการเปิดประเทศของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การกลับไปสู่การกักตัวอีกครั้งอาจส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าภูเก็ตลดลงประมาณ 5 เท่า

นายภูมิกิตติ์กล่าวว่า หากเทียบกับช่วงเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 500-600 คนต่อวัน ขณะที่ตั้งแต่รัฐดำเนินนโยบายเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 ต้อนรับนักท่องเที่ยวรูปแบบเทสต์แอนด์โก ทำให้ปัจจุบันภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นเฉลี่ยเป็น 3,000 คนต่อวัน และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา มียอดนักท่องเที่ยวขาเข้าทำนิวไฮที่ จำนวน 4,487 คน