บขส.คาดปชช.เดินทางปีใหม่ 6 หมื่นคน/วัน

การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเที่ยวไปวันที่ 28–30 ธ.ค. 2564 เฉลี่ยวันละ 6 หมื่นคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิตผลระบุ การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเที่ยวไปวันที่ 28–30 ธ.ค. 2564 เฉลี่ยวันละ 6 หมื่นคน ใช้รถโดยสาร 4,700 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับวันที่ 2–3 ม.ค. 2565 วันละ 5 หมื่นคน ใช้รถโดยสาร 4,500 เที่ยว