คมนาคมขีดเส้น 30 วันทบทวนการใช้หัวลำโพง

คมนาคมยอมถอยสั่งรฟท.ทบทวนปรับขบวนรถเข้าสถานีหัวลำโพงใหม่ ขีดเส้น 30 วันสรุป ยัน 23 ธ.ค.ยังให้บริการวิ่งรถไฟปกติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระบุ กรณีการปรับลดขบวนรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงที่เดิมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีนโยบายจะปรับจาก 118 ขบวน เหลือ 22 ขบวน ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ ขณะนี้ตนได้มีข้อสั่งการให้ รฟท. ดำเนินการจัดทำเช็คลิสต์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบกับประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชนและการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามผลการศึกษา ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อไป โดยในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว  ให้ รฟท. ยังคงรูปแบบการเดินรถไฟทุกขบวนเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมตามเดิม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้บริการทราบต่อไป

สำหรับการเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ปัจจุบันรถไฟสายสีแดงมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 10,267 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนส.ค. 2564 โดยเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารรวม 265,038 คน ซึ้งเพิ่มขึ้น 31.96% จากเดือนก่อนหน้า