รัฐ ’เทกระจาด’ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังกระทรวงต่างๆ 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังกระทรวงต่างๆ 

กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา “New Year Grand Sale” ลดราคาสินค้าพิเศษให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียม  One stop service หรือรูปแบบออนไลน์ในการรับบริการประชาชน

กระทรวงพลังงาน ได้เตรียมมาตรการส่งเสริมการใช้และส่งเสริมการลงทุน รวมถึงมาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ โดยแพ็กเกจที่จะประกาศนี้จะสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ลูกค้าที่ซื้อรถอีวี ซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลจะทำให้เกิดดีมานด์ตามโรดแมพรัฐบาล ซึ่งจะผลิตรถอีวีได้ถึง 10% ของการผลิตรถยนต์ในปี2568 และขยายถึง 30% ภายใน 2030

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประสานเร่งจ่ายเงินโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 2564/65 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้แล้วเสร็จ ไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ จำนวน 74,569 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมของขวัญให้ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีของขวัญ ได้แก่ โครงการสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” วงเงิน 5 ล้านบาทต่อราย กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เริ่มต้นปีแรก 3-5%

นอกจากนั้นยังแจกซอฟต์แวร์ทดลองใช้ฟรี 6 เดือน 34 โปรแกรม เปิดบริการให้คำปรึกษาฟรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และคลินิกให้คำปรึกษาตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ รวมทั้งจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ในราคาพิเศษ

กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เช่น การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวม 7 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี, ทางด่วนกาญจนาภิเษก, ทางด่วนเฉลิมมหานคร, ทางด่วนศรีรัช, ทางด่วนอุดรรัถยา และมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 รวมทั้งจะเปิดมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ให้ประชาชนใช้บริการฟรีด้วย

 

กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" แบ่งเป็น 3 ด้าน 12 ของขวัญ คือ

1) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ ได้แก่
1. "สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย" โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค.65

2. "เชฟชุมชน... เรียนฟรี มีทุนให้" โดยฝึกอบรมความรู้ด้านการทำอาหารระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัวที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

3. "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" โดยการประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 65

4. "มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน." บริการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 หัวชาร์จ
5. "ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก" โดยจัดพื้นที่บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือเที่ยววัด และจับคู่ทางธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ ส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกด้วย

2) ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1. "DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว" โดยรวบรวมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ จำนวน 21 งานบริการของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์ citizenservice.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

2. "คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน" โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. "Click ชุมชน...เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย" โดยให้บริการ Platform ดิจิทัล "Click ชุมชน" รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP แหล่งทุนชุมชน และความรู้ชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พี่น้องประชาชน

4. "ผังเมือง Delivery" บริการระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในชื่อ "Landuse Plan" ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสีผังเมืองของที่ดินหรือทำเลที่ตั้งบ้าน ทำให้ทราบถึงศักยภาพการพัฒนาที่ดินของตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ plludds.dpt.go.th และแอปพลิเคชัน Landuse Plan

3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. "มหาดไทยสูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง" ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางระบายน้ำ สูบระบายน้ำ และสูบน้ำเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง

2. "ขยายเขต 10 วันทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค" โดยยกระดับการให้บริการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ร่วมกับงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร แบบ One Touch Service ภายใน 10 วันทำการ ในพื้นที่เขตชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

3. "สนามปันสุข" โดยเปิดพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 23 แห่ง ให้พี่น้องประชาชนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ซึ่งรัฐบาลเป็นสื่อกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยได้หารือกับ3 ผู้ประกอบมอบโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ประชาชนในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 -  31 มกราคม 2565 มอบคูปองส่วนลด
20% // ลาซาด้า มอบคูปองค่าขนส่งฟรี ส่วนลด 80% และ Cash back (เงินคืน) 10% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายงานบน เว็บไซต์โครงการมอบของขวัญให้ประชาชน 2565 // บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด 1-15 มกราคม 2565 มอบคูปองส่วนลด 10 % 

ทั้งนี้ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขายและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย