ไทยพาณิชย์ สำรองเงินสด รับเทศกาลปีใหม่ 5 หมื่นล้านบาท

ไทยพาณิชย์ สำรองเงินสด รับเทศกาลปีใหม่ 5 หมื่นล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจำนวน 50,000 ล้านบาท

      ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจำนวน 50,000 ล้านบาท

       โดยเป็นการสำรองใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนเริ่มมีการจับจ่ายจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ดีขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปีใหม่ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ 

     โดยแบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 37,000 ล้านบาท และสาขา จำนวน 13,000 ล้านบาท

     ปัจจุบัน (ณ เดือน ธ.ค. 64) ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 798 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,879 เครื่อง

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์