พิษโควิดแห่ขายบ้านมือสองพุ่ง1ล้านล้านบาท

พิษโควิดแห่ขายบ้านมือสองพุ่ง1ล้านล้านบาท

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยผลจากโควิดส่งผลให้คนแห่ประกาศขายบ้านมือสองทั่วประเทศพุ่ง1 ล้านล้านบาท เหตุ"ต้องการใช้เงิน -เปลี่ยนที่อยู่ใหม่" แนะรัฐออกมาตรการมากระตุ้นเพื่อสนับสนุนให้การขายเร็วขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  กล่าวว่า จากข้อมูลการประกาศขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภาคเอกชนที่มีปริมาณการประกาศขายเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบันการเงินของรัฐ บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และกรมบังคับคดี ฯลฯ ที่ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง

 พบว่าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.) มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ย 129,732 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 862,455 ล้านบาท/เดือน มีจำนวนหน่วยและมูลค่าเฉลี่ย/เดือนเพิ่มขึ้น 13% และ 5% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 114,668 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 818,939 ล้านบาท/เดือน

นอกจากนี้ยังพบว่า เดือนส.ค.มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2564ขณะที่เดือนที่มีมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ในเดือนก.ย.มีมูลค่า 1,009,977 ล้านบาท

นายวิชัย   ระบุว่า จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า หลังจากเกิดโควิดคนขายที่อยู่อาศัยมากขึ้น อาจมาจาก  1. เหตุผลทางการเงิน   2.ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ อาทิ จากคอนโดเป็นบ้าน หรือจากทาวน์เฮ้าส์ขยับเป็นบ้านแฝดหรือบ้านเดี่ยว เป็นต้น  โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยอย่าง เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต คนขายบ้านมากขึ้น
 

สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ได้แก่

บ้านเดี่ยว มีการประกาศขาย 49,086 หน่วย/เดือน คิดเป็นสัดส่วน 38%  คอนโด/ห้องชุด มีการประกาศขาย 42,109 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน32%
ทาวน์เฮ้าส์ มีการประกาศขาย 32,613 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน 25.4% อาคารพาณิชย์ มีการประกาศขาย3,755 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน3%  ขณะที่บ้านแฝด มีการประกาศขาย2,169 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน1.7%

 โดยบ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน"เพิ่มขึ้น" เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน "ลดลง"

ขณะที่มูลค่าประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามมูลค่าที่ประกาศขายต่อเดือนมากที่สุด บ้านเดี่ยวมีมูลค่า 442,484 ล้านบาท/เดือน มีสัดส่วน51.5% ห้องชุด มีมูลค่า 296,172 ล้านบาทสัดส่วน33.7% ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่า 96,745 ล้านบาทมีสัดส่วน 11.5% อาคารพาณิชย์ มีมูลค่า20,153ล้านบาทมีสัดส่วน 2.5% บ้านแฝดมีมูลค่า6,902 ล้านบาทมีสัดส่วน 0.8%

โดยบ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน"เพิ่มขึ้น" เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน"ลดลง"

พิษโควิดแห่ขายบ้านมือสองพุ่ง1ล้านล้านบาท
 

นายวิชัย    กล่าวว่า จากแนวโน้มดังกล่าวภาครัฐควรหันมาให้ความสำคัญตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง เนื่องจากที่ผ่านภาครัฐไม่มีมาตรการกระตุ้นหรือช่วยเหลือตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง ทั้งๆที่เป็นตลาดขนาดใหญ่และครอบคลุมความต้องการของที่ต้องการอยู่อาศัยจริง ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไร  รัฐจึงควรที่จะมีมาตรการมากระตุ้นเพื่อสนับสนุนให้การขายเร็วขึ้นและเพิ่มการซื้อใหม่ในระบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ