กรุงศรี ประสานพลัง MUFG เดินหน้าจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศออนไลน์

กรุงศรี ประสานพลัง MUFG เดินหน้าจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศออนไลน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล จัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 งานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ ในการขับเคลื่อนศักยภาพการเติบโตของภาคธุรกิจ

      นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ MUFG ได้สานต่อการจัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

      โดยในปีนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมอาหารและรีเทลในการเข้าร่วมเจรจา เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าร่วมการเจรจาได้อย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

    โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการผสานพลังความแข็งแกร่งระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเครือข่ายที่ครอบคลุมของ MUFG เพื่อนำเสนอบริการที่แตกต่างและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าธุรกิจ

    ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะธนาคารพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค พร้อมมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าและพร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”   

    นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “งาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 ในปีนี้  มีผู้ประกอบการและมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และรีเทลจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานในรูปแบบ Virtual Conference เป็นจำนวนมากกว่า 80 บริษัท

    ซึ่งแม้การเดินทางระหว่างประเทศจะไม่เอื้ออำนวย แต่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม และการเจรจาธุรกิจ ประกอบกับการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา MUFG และผู้เข้าร่วมการเจรจา ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ

    โดยงานจับคู่เจรจาธุรกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Krungsri Business Empowerment ที่เน้นการให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านกิจกรรมสัมมนา และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ นอกเหนือไปจากบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความตั้งใจในการช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง”

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์