ชมรมคนรักเหมืองทอง เข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจรัฐบาล

ชมรมคนรักเหมืองทอง เข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจรัฐบาล

ชมรมคนรักเหมืองทอง ตัวแทนประชาชนรอบเหมืองทองอัครา เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อย่างไม่ท้อถอยต่อคำข่มขู่ของกลุ่มคนนอกพื้นที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มชมรมคนรักเหมืองทองตัวแทนประชาชนรอบเหมืองทองอัครา ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อให้กำลังใจ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมทั้งเป็นตัวแทน รมว. สุริยะ กล่าวขอบคุณชมรมที่สละเวลามาในครั้งนี้ และยืนยันกับชาวบ้านว่า การดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับเหมืองทองเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พยายามทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยโปร่งใส

จากนั้น ชมรมฯ เดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.มงคลชัย สมอุดร เป็นผู้รับหนังสือซึ่งมีใจความสำคัญว่า ขอให้นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจและกำชับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อความในหนังสือที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐมีใจความว่า "ชมรมคนรักเหมืองทอง ซึ่งประกอบด้วยอดีตพนักงานเหมือง พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่อาศัยจริงในพื้นที่รอบเหมืองทอง ขอเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยืนยันว่า การดำเนินงานของเหมืองทองไม่เคยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใด เพราะพวกเราอาศัยอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดและไม่เคยประสบปัญหาใดๆ ตามที่กลุ่มคนนอกพื้นที่ใส่ร้าย

 

ในทางกลับกัน เหมืองทองถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชน โดยก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้นำมาจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังสร้างรายได้แก่ประเทศผ่านการชำระภาษีและค่าภาคหลวง ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรกลับมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเหมืองนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือก็สามารถนำมาพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ดังนั้น จึงไม่สามารถทนเห็นความฝันที่จะได้กลับมาทำงานใกล้บ้าน ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เศรษฐกิจชุมชนกลับมาคึกคัก ต้องถูกทำลายลงเพราะคนกลุ่มเดียว"

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมายื่นหนังสือได้มีการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันว่าทุกคนที่มาในวันนี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเหมืองตัวจริง และมอบน้ำดื่มให้กระทรวงอุตฯ และทำเนียบเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตรอบเหมืองนั้นสะอาด บริโภคได้อย่างปลอดภัย