‘กพร.’ ย้ำ ไทยยังไม่แพ้คดีเหมืองทอง ยังไม่มีคำตัดสินชี้ขาด

‘กพร.’ ย้ำ ไทยยังไม่แพ้คดีเหมืองทอง ยังไม่มีคำตัดสินชี้ขาด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์ ข่าวลือไทยแพ้คดีเหมืองทองเดิมๆ ควรติดตามข้อมูลจากภาครัฐ ย้ำคดียังไม่มีคำตัดสินชี้ขาดใดๆ

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงกรณีที่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ประเทศไทยแพ้คดีปิดเหมืองทอง สูญเงินไทยเบ็ดเสร็จราว 70,000 ล้านบาทนั้น เป็นข้อมูลเท็จที่มีการเผยแพร่ซ้ำมาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ  ขอย้ำว่า

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์  ขณะนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และยังไม่มีการออกคำตัดสินชี้ขาดใด ๆ  พร้อมทั้งคู่พิพาททั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ดำเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

“ที่ผ่านมาในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ และข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกตฯ วนซ้ำหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง สันนิษฐานได้ว่าเป็นกระบวนการที่จงใจจะปล่อยข่าวเท็จเพื่อสร้างความสับสนแก่สาธารณชน จึงขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ติดตามความคืบหน้าการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกตฯ จากช่องทางการสื่อสารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ www.dpim.go.th  รวมทั้ง หากพบเจอข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว ขออย่าเชื่อ และอย่าส่งต่อ เพื่อไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ” อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล ในการดำเนินการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นเอกภาพ  สำหรับแนวทางการเจรจายึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อประชาชน ชุมชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ