GLOBAL - ความเสี่ยงรออยู่ (16 ธันวาคม 2564)

GLOBAL - ความเสี่ยงรออยู่ (16 ธันวาคม 2564)

แม้ 4QTD SSSg จะแข็งแกร่งในระดับหลักสิบกลาง เราปรับราคาเป้าหมาย GLOBAL ลงเป็น 22บาทต่อหุ้นหลังปรับคาดการณ์กำไรปี FY22-23 ลง 1%/3% จาก SSSg ที่ต่ำลงจากฐานที่สูงในปี 2021 และปรับอัตรากำไรค้าปลีกลง 89bps

ในช่วงปี FY22-23 สะท้อนอัตรากำไรที่ไม่มีราคาเหล็กช่วยหนุนตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป เราคาดวัฏจักรขาขั้นของรายได้ภาคเกษตรจะจบลงในปี 2022 เนื่องจากความเสี่ยงเอลนีโญ ที่เพิ่มขึ้น และราคาเหล็กยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาคก่อสร้างในจีนเป็นปัจจัยกดดันกำไร ซึ่งทำให้ risk-reward ของ GLOBAL ไม่น่าสนใจ

 

4QTD SSSg ยังแข็งแกร่งจากราคาเหล็ก; Risks ahead in 2022

บริษัทได้ฟื้นตัวจาก 3Q21 ที่มีมาตรการควบคุม SSSg ได้ฟื้นตัวสู่ระดับสิบกลางใน 4QTD จากสิบต้นใน 3Q21 ปัจจัยหนุนมาจากทั้งแนวโน้มการเปิดเมืองและโมเมนตัมดัชนีราคาเหล็กไทยสูงขึ้น QoQ 4.5% เป็น 120x (39% YoY) หากมองที่ core SSSg (ไม่รวมส่วนราคาเหล็ก) เราเห็น SSSg บวกที่ระดับเลขหลักเดียวกลางถึงสูง GLOBAL อย่างไรก็ตามสถานการณ์อาจพลิกในปี 2022 โดยมีความเสี่ยงหลักจากสภาวะอากาศเปลี่ยนเป็นเอลนีโญอ่อนในปี 2022 ซึ่งกระทบรายได้ภาคการเกษตรและฐานราคาเหล็กสูงทำให้เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นต่อได้จำกัด

ปรับคาดการณ์กำไรจาก SSSg และลดอัตรากำไรขั้นต้น

แม้เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY21 ขึ้น 11% เป็น 3.4พันลบ. จาก SSSg สูงขึ้นเป็น 19% (+5 ppt) หลังผลการดำเนินงาน 2H21 ยังโดดเด่นสำหรับ GLOBAL เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY22-23 ลง 1%/3% เป็น 3.3/3.7พันลบ. หลังปรับ i). SSSg ลงเป็นto 0%/2% จาก 2%/3% เนื่องจากฐานปี 2021 ที่สูงขึ้นและ ii). อัตรากำไรค้าปลีกลดลง 89bps ในปี FY22-23 เป็น 24.3%/24.5% เนื่องจากเราเชื่อว่าอัตรากำไรผลิตภัณฑ์เหล็กจะกลับสู่ปกติที่ 10-12% จากปัจจุบันมากกว่า >17%

 

คงคำแนะนำ ถือ; ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 22บาท (-8%)

จากการปรับคาดการณ์กำไร เราปรับราคาเป้าหมายลงเพิ่มเป็น 22บาท(-8%) คาดวัฏจักรขาขึ้นของรายได้ภาคการเกษตรจะจบลงในปี 2022 จากความเสี่ยงเอลนีโญสูงขึ้นและราคาเหล็กอ่อนแอเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาคการก่อสร้างของจีนซึ่งจะกดดันอัตรากำไร และทำให้ risk-reward ของ GLOBAL ไม่น่าสนใจ