ตลท.สั่ง NEX และ NEX-W2 ติด แคชบาลานซ์ ส่วน TRC ห้ามคำนวณวงเงิน

ตลท.สั่ง NEX และ NEX-W2 ติด แคชบาลานซ์ ส่วน TRC ห้ามคำนวณวงเงิน

ตลท.ประกาศหุ้นติดแคชบาลานซ์ ให้ NEX และ NEX-W2 ติด Cash Balance ตั้งแต่ 14 -30 ธ.ค.64 ส่วน TRC ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ ติด Cash Balance ตั้งแต่ 14-30 ธ.ค.64

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ NEX ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) ตั้งแต่วันที่ 14 -30 ธ.ค.64

นอกจากนี้ยังให้หลักทรัพย์ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 14-30 ธ.ค.64

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์