11 เดือน อุตสาหกรรมโฆษณาโตปริ่มน้ำ เงินสะพัด 97,212 ล. 

11 เดือน อุตสาหกรรมโฆษณาโตปริ่มน้ำ เงินสะพัด 97,212 ล. 

ผ่าน 11 เดือนทั้งหืดจับ และผันผวน สำหรับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา นีลเส็นเผยเงินสะพัด 97,212 ล้านบาท ลุ้น!เดือนสุดท้ายจะรักษาการโตให้อยู่ในแดนบวกได้หรือไม่ ต้องติดตาม

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่า 5,561 ล้านบาท หดตัว 7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ 11 เดือน(ม.ค.-พ.ย.64) กระเตื้องขึ้นเล็กน้อยราว 1% โดยมีเม็ดเงินสะพัดรวมมูลค่า 97,212 ล้านบาท จากปีก่อนมีมูลค่า 97,179 ล้านบาท โดยทีวีครองเม็ดเงินโษณาสูงสุดอยู่ที่ 60% เช่นเดิม โกยเม็ดเงิน 57,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ส่วนสื่ออินเตอร์เน็ต 11 เดือน เงินโฆษณาสะพัด 21,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% สื่อในห้าง 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ชณะที่สื่ออื่นอยู่ในภาวะ “ติดลบ” ถ้วนหน้า หนักสุดคือสื่อในโรงภาพยนตร์ 2,732 ล้านบาท หดตัว 25% ตามด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ 2,811 ล้านบาท หดตัว 19% สื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 8,742 ล้านบาท หดตัว 11% และวิทยุ 2,950 ล้านบาท หดตัว 10%

ด้านอุตสาหกรรมหลักที่ใช้จ่ายเงินตลอด 11 เดือนที่ผ่านมา ยังเป็นหมวดเดิมๆ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 14,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%,กลุ่มสื่อและการตลาดจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 11,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และยังมีกลุ่มอื่นที่ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,893 ล้านบาท เติบโต 33% ค้าปลีกและร้านอาหารกลับมาใช้จ่าย 4,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%

ส่วนกลุ่มที่เปย์หนักแต่ยังอยู่แดนลบ ได้แก่ อุตสหกรรมยานยนต์มูลค่า 4,786 ล้านบาทลดลง 5% เวชภัณฑ์ยา 5,186 ล้านบาท ลดลง 3% กลุ่มการเงินและการลงทุนมูลค่า 3,283 ล้านบาท ลดลง 21% รฐบาล 2,278 ล้านบาท ลดลง 23% เป็นต้น

ทั้งนี้ 3 ยักษ์ใหญ่สินค้าอปโภคบริโภค ยังรักษาแชมป์ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์(ไทย) โฮลดิ้งส์มูลค่า 3,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 5% บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มูลค่า 2,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 12% และบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย)จำกัดหรือพีแอนด์จีมูลค่า 1,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4%