นิคมปิ่นทอง เซ็น MOU ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ

นิคมปิ่นทอง เซ็น MOU ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หรือ PIN เซ็นเอ็มโอยู สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ มุ่งเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก

นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และนายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการค้า และการลงทุนเพื่อพัฒนามิตรภาพไทยจีน กับ นาย Zhang Chuang Biao เลขาธิการ และนายธนกร สิริบุญสุขรองผู้อำนวยการ สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง

โดยสมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของรัฐบาลจีนในการดึงนักลงทุนชาวจีนในมณฑลกวางตุ้ง เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ PIN ในอนาคต  

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์