เปิดด่านสินค้าสากล Thanalaeng รองรับขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย 

เปิดด่านสินค้าสากล Thanalaeng รองรับขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย 

พิธีเปิดใช้ด่านสินค้าสากล Thanalaeng Dry Port สปป.ลาว เพื่อรองรับการขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย อย่างเป็นทางการ

สปป.ลาว โดยท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีตัดริบบิ้น และสับคันโยกรางรถไฟ เปิดใช้งานด่านสินค้าสากล Thanalaeng Dry Port ร่วมกับบรรดา ทูตานุทูต รัฐมนตรี คณะผู้บริหารบริษัท เวียงจันทร์ โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด และแขกที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 

เปิดด่านสินค้าสากล Thanalaeng รองรับขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย 

ท่านจันทอน สิทธิไชย ประธาน บริษัท เวียงจันทร์ โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของโครงการ Thanalaeng Dry Port และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวง เวียงจันทน์ ว่า '' โครงการนี้ เป็นการจัดตั้งส่วนขยายของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลลาว เพื่อต้องการเห็นประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกับทะเล ให้กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงด้านการขนส่งการค้าของภาคพื้นสากล โดยการรวม 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ Dry Port และด่านสากลเข้าด้วยกัน เพื่อให้โครงการนี้เปรียบเสมือนท่าเรือที่ตั้งอยู่บนบก พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดเกี่ยวกับการทำกิจกรรม ธุรกรรมในการผ่านแดนสินค้าและสินค้าผ่านแดน

โครงการนี้ได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาล และลงนามในสัมปทาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ภายในเนื้อที่ 382 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างท่าเรือบกและการสร้างเขตโลจิสติกส์ครบวงจร รวมการลงทุนทั้งสิ้น 727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ท่าเรือบก 180 ล้านดอลลาร์ และเขตโลจิสติกส์ 547 ล้านดอลลาร์) โดยการลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนโดยเอกชนของ สปป.ลาว 100% และคาดว่าจะสำเร็จทั้งสองโครงการ ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า หากสำเร็จ100% จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ-สังคม และประชาชนชาวลาว ทำให้ สปป.ลาว มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อด้านการขนส่งทางการค้าภายในและสากล

 

เปิดด่านสินค้าสากล Thanalaeng รองรับขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย 

 

อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายรับใหม่ที่มั่นคงให้กับรัฐบาลที่รับประกันความโปร่งใสในการเก็บรายรับเข้างบประมาณ ลดต้นทุนการขนส่งต่อการค้าอย่างน้อย 50% และสร้างงานผ่านกิจกรรมด้านโลจิสติกส์''

 

ท่านเวียงสวรรค์ สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กล่าวว่า ''การก่อสร้างและการให้บริการด่านสินค้าสากลท่าเรือบกท่านาแล้ง เป็นผลสำเร็จในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ด่านแห่งนี้เป็นจุดสำคัญในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อสามารถแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้า การขนส่ง พร้อมทั้งดึงดูด และส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ ให้เข้ามาทำการผลิตและดำเนินการด้านการค้า การบริการด้านโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ให้เจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้น'' 

 

 

เปิดด่านสินค้าสากล Thanalaeng รองรับขนส่งทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย 

เพื่อให้พิธีการดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้น ภายในงานยังได้มีการปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้า เพื่อไปยัง 3 ประเทศคือ เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย เป็นรอบปฐมฤกษ์

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์