ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 66.70 สงขลา 66.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.90 สงขลา 66.65 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 44.45 สงขลา 44.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.65 สงขลา 44.40

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.70 66.45 66.90 66.65
ชั้น 2 66.10 65.85 66.30 66.05
ชั้น 3 65.55 65.30 65.75 65.50
ชั้น 4 65.25 65.00 65.45 65.20
ชั้น 5 64.80 64.55 65.00 64.75
ยางแท่ง        
STR5L 67.50 67.25 67.70 67.45
STR20 58.00 57.75 58.20 57.95
น้ำยางข้น 60% 44.45 44.20 44.65 44.40
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564