บริทาเนีย "BRI" เคาะไอพีโอ 3 ธ.ค.จากช่วงราคา 10.00 - 10.50 บาทต่อหุ้น

บริทาเนีย "BRI"  เคาะไอพีโอ 3 ธ.ค.จากช่วงราคา 10.00 - 10.50 บาทต่อหุ้น

BRI พร้อมเคาะราคาขาย IPO 3 ธ.ค.นี้ จากช่วงราคา 10.00 - 10.50 บาทต่อหุ้น และเปิดให้สิทธิผู้ถือหุ้น ORI จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BRI (Pre-emptive Rights) 13 – 15 ธันวาคม 2564

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หรือ BRI  สรุปเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 252,650,000 หุ้น คิดไม่เกินร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ ORI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Rights) และวันที่13 -15 ธันวาคม 2564 สำหรับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น IPO ที่ 10.00 - 10.50 บาทต่อหุ้น
 

และคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price)ได้ในวันที่ 3 ธันวาคม นี้(ภายในเวลา 17.00 น.) รวมถึงคาดว่าจะนำหุ้น BRI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนธันวาคม นี้

ร่วมพิธีแต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และในโอกาสนี้ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย

ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์